Onderhoudscontract dak

Bij een onderhoudscontract sluiten wij met u een overeenkomst af om uw dak een anti-mosbehandeling te geven door een fungicide (ontmosser) aan te brengen.

Dit kan 2 of 3 jaarlijks gedurende een periode van maximum 10 jaar.

De frequentie van de behandeling wordt bepaald door verschillende factoren zoals bijvoorbeeld: ligging, omgeving, soort ondergrond, … .

Het is hierbij belangrijk om de mosvervuiling niet te ver te laten komen zodat uw dak zo lang mogelijk in een zo goed mogelijke staat verkeerd.